انتقادات امنیت همکاری انفجار اوکراین

انتقادات: امنیت همکاری انفجار اوکراین بین الملل شرق اوکراین اوکراین سازمان امنیت و همکاری اروپا

گت بلاگز مازندران پروازهای پنج شنبه از فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری

برنامه پروازهای فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری را در گروه تحریریه سایت مشاهده کنید.

پروازهای پنج شنبه از فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری

به گزارش خبرنگار گروه استان هایباشگاه خبرنگاران جوان از ساری، پروازهای پنج شنبه از فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری به این شرح است.

ورود

پروازهای پنج شنبه از فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری

خروج

مسیر پرواز

زمان اجرا

11:45

برنامه پروازهای فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری را در گروه تحریریه سایت مشاهده کنید.

10:10

شیراز ساری

پروازهای پنج شنبه از فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری

پنج شنبه

برنامه پروازهای فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری را در گروه تحریریه سایت مشاهده کنید.

13:50

12:15

ساری شیراز

12:30

پروازهای پنج شنبه از فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری

11:15

مشهد – ساری

14:45

13:30

ساری – مشهد

14:35

12:35

نجف – ساری

17:10

15:35

ساری – بغداد

17:40

16:40

مشهد – ساری

19:40

18:40

ساری – مشهد

18:15

16:05

بندرعباس – ساری

20:50

18:50

ساری بندرعباس

19:50

18:00

کیش – ساری

22:20

20:30

ساری کیش

22:30

21:30

تهران – ساری

00:15 (روزبعد)

22:15

ساری – مشهد

انتهای پیام/ع

واژه های کلیدی: شیراز | فرودگاه | بندرعباس | فرودگاه بین المللی | دشت ناز ساری | پروازهای فرودگاه | برنامه پروازها | پرواز ساری مشهد

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog