انتقادات امنیت همکاری انفجار اوکراین

انتقادات: امنیت همکاری انفجار اوکراین بین الملل شرق اوکراین اوکراین سازمان امنیت و همکاری اروپا

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی شناسایی یخچال‌های سیل آسا به وسیله ناسا

ناسا می‌تواند یخچال‌هایی را که با ذوب شدن ممکن است شهرهای ساحلی را دچار سیل کنند، شناسایی کند. یک روش تازه می‌تواند تعیین کند که کدام یخچال بزرگترین ترساندن است

شناسایی یخچال‌های سیل آسا به وسیله ناسا

شناسایی یخچال های سیل آسا به وسیله ناسا

عبارات مهم : طبیعی

ناسا می تواند یخچال هایی را که با ذوب شدن ممکن است شهرهای ساحلی را دچار سیل کنند، شناسایی کند. یک روش تازه می تواند تعیین کند که کدام یخچال بزرگترین ترساندن هست.

به گزارش ایسنا و به نقل از انگجت، ذوب یخچال ها و صفحات یخ خبر بد و دلواپس کننده ای هست. سطح اقیانوس را اوج می برد و خطر وقوع سیل در زمین های ساحلی را زیاد کردن می دهد.

شناسایی یخچال‌های سیل آسا به وسیله ناسا

اما باید دلواپس کدام یخچال ها بود؟ ناسا می تواند در شناسایی آنها کمک کند.

ناسا به تازگی یک روش اختراع کرده است که می تواند تعیین کند کدام یخچال ها و صفحات یخ، یک منطقه مشخص را ترساندن می کنند.

ناسا می‌تواند یخچال‌هایی را که با ذوب شدن ممکن است شهرهای ساحلی را دچار سیل کنند، شناسایی کند. یک روش تازه می‌تواند تعیین کند که کدام یخچال بزرگترین ترساندن است

این روش پیچیده است ولی می تواند جهت تصویر العمل به هنگام شهرهای ساحلی در برابر آثار گرم شدن زمین بافایده واقع شود.

این روش با استفاده از روش موسوم به “نقشه برداری اثر انگشتی شیب”، از ریاضی پیشرفته جهت بررسی تغییرات محلی در ضخامت یخ در تمام سیستم های تخلیه یخ در دنیا استفاده می کند.

هنگامی که شما تمام این شیب ها را نقشه برداری می کنید، می توانید تعیین کنید که آب در نهایت به کدام سمت برود. البته این کار پیچیده تر از چیزی است که فکر کنید.

شناسایی یخچال‌های سیل آسا به وسیله ناسا

اگر مقدار زیادی یخ ذوب شود، در واقع سطح دریا در بعضی مناطق می تواند به علت کم کردن کشش گرانشی کم کردن یابد.

پیش بینی های حاصل می تواند در چندین روش شگفت انگیز باشد. فاصله یخچال ها با شهرها لزوما یک عامل دلواپس کننده نیست.

ناسا می‌تواند یخچال‌هایی را که با ذوب شدن ممکن است شهرهای ساحلی را دچار سیل کنند، شناسایی کند. یک روش تازه می‌تواند تعیین کند که کدام یخچال بزرگترین ترساندن است

به عنوان مثال، شهر نیویورک در درجه اول باید در مورد یخچال های طبیعی در شمال شرقی گرینلند که از جمله دورترین یخچال ها به این شهر هستند، دلواپس باشد.

اگر تنها یخچال های طبیعی در همان منطقه گرینلند ذوب شود سطح دریا در اطراف اسلو پایتخت نروژ کم کردن خواهد یافت.

شناسایی یخچال‌های سیل آسا به وسیله ناسا

در ضمن، صفحات شکننده یخ در غرب قطب جنوب، بزرگترین خطر جهت سیدنی هستند.

کشف این روش شاید مسئله شگفت انگیزی نباشد، ولی اگر راهی جهت آهسته یا متوقف کردن روند ذوب یخچال های طبیعی وجود نداشته باشد، می تواند مهم باشد.

برنامه ریزان می توانند از داده ها جهت فهمیدن اینکه آیا نیاز به دیوارهای دریایی و سایر کارها جهت جلوگیری از سیل دارند یا خیر استفاده کنند.

واژه های کلیدی: طبیعی | یخچال | شناسایی | استفاده | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog